کولیس دیجیتال (گاهی اوقات به اشتباه به آن کولیس دیجیتال ورنیه گفته می شود) ابزار دقیقی است که می تواند برای اندازه گیری فواصل داخلی و خارجی بسیار دقیق استفاده شود.

نسخه های قبلی این نوع ابزار اندازه گیری باید با دقت در مقیاس امپریال یا متریک خوانده می شد و برای خواندن مقیاس کشویی کوچک نیاز به بینایی بسیار خوب وجود داشت.

هنوز هم می توان کولیس های ورنیه دستی را خریداری کرد و محبوبیت آنها را حفظ کرد زیرا بسیار ارزان تر از نسخه دیجیتال هستند. همچنین، نسخه دیجیتال به یک باتری کوچک نیاز دارد در حالی که نسخه دستی به هیچ منبع تغذیه نیاز ندارد.

استفاده از کولیس های دیجیتال آسان تر است زیرا اندازه گیری به وضوح نمایش داده می شود و همچنین با فشار دادن دکمه اینچ / میلی متر می توان فاصله را به صورت متریک یا امپریال خواند.

کولیس دیجیتال ۳۰۰-۰ میلیمتر