میکرومتر داخل سنج یکی از انواع میکرومتر می‌باشد که برای اندازه گرفتن اندازه‌های داخلی یک وسیله مثل قطر یک سوراخ کارایی دارد. میکرومتر یا ریزسنج داخل سنج ، دارای شکلی مانند به نعل اسب می‌باشد و یک سمت آن،حاوی یک فک محکم است قسمت دیگر هم خط‌کش و مخروط اصلی را شامل می‌شود.

میکرومتر که گاهی اوقات به عنوان  میکرومتر پیچ سنج یا ریز سنج نیز شناخته می‌شود، دستگاهی است که دارای یک پیچ مدرج است که به طور گسترده برای اندازه‌گیری دقیق اجزاء در مهندسی مکانیک و ماشین‌کاری و همچنین بیشتر مشاغل مکانیکی، همراه با سایر ابزارهای اندازه ‌شناسی مانند کولیس دیجیتال استفاده می‌شود .

میکرومترها معمولاً، اما نه همیشه، به شکل کولیس هستند  ولی با انتهای متفاوت که با یک قاب به هم متصل شده‌اند. همچنین این ابزار از دقت بیشتری نسبت به کولیس برخوردار هستند. میکرومترها برای اندازه گرفتن اجزایی که باید با دقت تراشیده شوند به کار می‌روند.این وسیله از دو قسمت ساخته شده : متحرک و ثابت .

قسمت متحرک حاوی پیچ جغجغه، غلاف و فک متحرک و بخش ثابت حاوی خط‌کش، ضامن، کمانه وفک ثابت است.

 میکرومتر داخل سنج

میکرومتر داخل سنج ساختاری مشابه با میکرومتر خارجی دارد. با این حال، میکرومتر داخل سنج هیچ قاب و دوک U شکلی ندارد. نوک اندازه گیری به وسیله‌ی آرواره‌هایی که از آنها جدا شده و به صورت آسیاب شده می‌باشند تشکیل شده است.

یکی از فک‌ها در انتها ثابت نگه داشته و فک دوم با چرخش ورنیه حرکت می‌کند. چیدمان اهرم قفل با یک فک ثابت ارائه می‌شود. اجزای تشکیل دهنده‌ی یک میکرومتر داخلی شامل : دو سندان، استوانه مدرج ، ورنیه ، ران ، استاپ و میله‌های اکستنشن می‌باشد . برد میکرومتر داخل سنج 50 میلی متر تا 210 میلی متر می‌باشد. با این حال، این محدوده را می‌توان افزایش داد.