لوازم اندازه گیری، یکی از بحث های مهم در مهندسی است با رشد جوامع و افزایش تکنولوژی، باعث افزایش سرعت و کیفیت کارها در کارخانه ها و صنایع  امروزی شده است. استفاده از این ابزار های اندازه گیری نیز، باعث افزایش سرعت این روند ها شده است ، بطوری که هر چه اندازه گیری ها دقیق انجام شود خطای ها نیز به حداقل خواهند رسید.بنابراین هدف از ساختن لوازم اندازه گیری کاهش خطاهای احتمالی و افزایش کارایی وکیفیت کار است.

لوازم اندازه گیری در صنایع مختلفی از جمه صنایع دارویی ، غذایی ،نفت گاز و پتروشیمی و …. بسیار پر کاربرد می باشد.

کار های صنعتی نیاز به گروهی از ابزار ها دارند، که بتوان با آن اندازه گیری های دقیق را انجام داد. استفاده از ابزار های  اندازه گیری باعث بالا بردن بازده فعالیت های صنعتی و کیفیت محصول نهایی می شود. همچنین این ابزار ها میزان خطای شما را کاهش خواهند داد ، زیرا یک خطای کوچک می تواند منجر به بروز ایرادات بزرگ یا حتی خسارات مالی  و جانی نیز شود. در نتیجه استفاده از ابزار های اندازه گیری نه تنها باعث کاهش خطاهای احتمالی، بلکه باعث افزایش کیفیت و بازدهی کار می شود. استفاده از این ابزار ها برای زمانی که میزان گستره ی کار و فعالیت شما بالاست، می تواند بسیار پر اهمیت باشد.

در این مقاله سعی می کنیم با توضیح انواع ابزار های اندازه گیری شما را از کاربرد و ضرورت آن ها در استفاده از صنایع آشنا سازیم. با ما همراه باشید.