انواع میکرومترها از جمله میکرومتر دیجیتال برای اندازه گیری طول، قطر یا ابعاد ضخامت استفاده می شوند. یک میکرومتر دیجیتال شامل قاب، سندان، دوک نخ ریسی، اهرم قفل کن، فک، شماره فک، خط بلند فک، نشانه های انگشتانه، بند انگشتی و ضامن دار، صفحه نمایش LCD، درگاه خروجی داده، کلید تبدیل میلی متر/in و کلید ON/ می باشد و کلید صفر خاموش.

میکرومترهای دیجیتال در حجم زیادی در اندازه های مختلف موجود هستند. معمولاً 0 تا 25 میلی متر (0 به 1 اینچ)، 25 تا 50 میلی متر (1 تا 2 اینچ)، 50 تا 75 میلی متر (2 تا 3 اینچ) وجود دارد) و میکرومتر 75 تا 100 میلی متر (3 تا 4 اینچ).